Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.
Ik ben particulier Ik ben professioneel

Privacy

Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid Verimpex

Versie 9 februari 2020

Welkom op de Verimpex-website. Hieronder vindt u als bezoeker / gebruiker (ook “u” of “betrokkene” genoemd) de voorwaarden die van toepassing zijn als u gebruik maakt van de Verimpex-websites, waaronder Verimpex.be en Verimpex.eu (ook “Verimpex-websites” genoemd). Door onze websites te gebruiken, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden, en het verwerken van jouw persoonsgegevens zoals hierna beschreven.

Identiteit en contact

Deze website wordt beheerd door Verimpex Matting bv (ook “Verimpex” of “we” genoemd), met zetel te Monnikenwerve 72, 8000 Brugge, en ondernemingsnummer 0479.177.822 (RPR Gent, afdeling Brugge).

Heeft u vragen over deze gebruiks- en privacyvoorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via verimpex@verimpex.eu.

Intellectuele eigendomsrechten

Verimpex is de houder of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten die verwerkt werden op de Verimpex-websites, waaronder onder meer de auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen en software.

U mag een deel van de Verimpex-websites printen of downloaden indien u dit doet voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik heeft u de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Verimpex nodig. Onder “elk ander gebruik” valt onder meer het hergebruik van (een deel van) teksten, afbeeldingen en merken op een eigen website.

Inhoud van de Verimpex-websites

Verimpex biedt haar websites aan voor louter informatieve redenen. Ook al besteedt Verimpex de grootste zorg bij het samenstellen en updaten van haar websites, zij garandeert echter niet dat de inhoud van de websites (bv. de inhoud van de technische fiches bij producten) juist, actueel en volledig is. We kunnen niet garanderen dat de websites ononderbroken zullen werken en/of vrij zullen zijn van fouten.

Als er op de Verimpex-websites een product of dienst wordt getoond of vermeld, vormt dit geen aanbod voor de verkoop of levering ervan.

In de mate van hetgeen wettelijk is toegestaan, sluit Verimpex (inclusief de aan haar verbonden vennootschapen en werknemers) iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade die ontstaan zou zijn uit het gebruik van de Verimpex-websites of gelinkte websites. Het betreft onder meer alle schade die zou kunnen ontstaan uit de niet-beschikbaarheid van de Verimpex-websites en de opname van foute of onvolledige informatie.

Verimpex is niet verantwoordelijk voor andere websites waarnaar zij verwijst of doorlinkt, inclusief de daarin opgenomen informatie.

Waarom verzamelen en gebruiken we jouw gegevens?

We verwerken uw gegevens om de volgende redenen:

  • Vragen beantwoorden. Wanneer u contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden en, indien gevraagd, producten en diensten te leveren.
  • Statistische doeleinden. We gebruiken persoonsgegevens om te kijken wie onze platformen bezoekt en op welke wijze, en hoe we onze diensten nog beter kunnen organiseren.
  • Klanten- en klachtbeheer. We zullen contact met u opnemen in het geval van problemen met betrekking tot het leveren van producten en diensten. Wanneer u een klacht hebt, zullen we dit verder met u opvolgen.

Welke gegevens verzamelen we?

Indien u het contactformulier invult, vragen we u om uw identificatie- en contactgegevens in te vullen: naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer.

We verwerken in beperkte mate (niet-identificeerbare) gegevens over uw gebruik van onze diensten. We houden bij of u geselecteerd heeft of u een particulier, dan wel een professionele bezoeker bent. Dit doen we door middel van de cookie ‘PHPSESSID’.

Verder verwerkt Verimpex in beperkte mate algemene bezoekgegevens: logbestandgegevens en apparaatgegevens, zoals het IP-adres van uw computer, gegevens over uw browser, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser verstuurt. Deze elementen worden verzameld met gebruik van ‘cookies’. Deze gegevens gebruiken we voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website, en ook om de veiligheid van onze diensten in de gaten te houden. Wij koppelen deze gegevens niet aan persoonlijke informatie.

Hoe lang bewaart Verimpex uw gegevens?

De persoonsgegevens die we van u bewaren, zullen we niet langer bewaren dan nodig. We bewaren deze maximaal 2 jaar na het laatste klantencontact, tenzij u een overeenkomst heeft afgesloten met Verimpex, dan bewaart Verimpex uw informatie tot 10 jaar na het beëindigen van de overeenkomst.

Uit welke bronnen haalt Verimpex persoonsgegevens?

Verimpex haalt de persoonsgegevens uit de informatie die u rechtstreeks aan Verimpex doorgeeft, bv. bij het invullen van het contactformulier.

Lopen jouw gegevens gevaar bij Verimpex?

Het uitwisselen van gegevens via het internet loopt helaas nooit perfect veilig. Deze waterdichte veiligheid kan niemand garanderen, ook Verimpex niet. Verimpex zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beschermd zijn, maar we kunnen nooit uitsluiten dat er bepaalde gegevens verloren gaan of dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Verimpex zal recente beveiligingstechnologieën gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen. Samen met gespecialiseerde ondernemingen evalueren we onze systemen en werken we deze bij waar nodig.

Tot welke gegevens hebben derde partijen toegang?

Uw identificatie- en contactgegevens worden niet overgemaakt aan een derde partij, tenzij dit nodig is om uw vraag te beantwoorden of een dienst of product te leveren.

Verder kunnen gegevens betreffende uw gebruik van onze diensten en algemene bezoekgegevens ook worden overgemaakt aan een derde partij die deze gegevens in opdracht van Verimpex verwerkt, zoals een onderzoeksbureau of een IT-leverancier.

Zullen jullie mijn e-mailadres verkopen?

Neen. Verimpex verstuurt geen ‘spam’ en verkoopt geen e-mailadressen.

Gebruiken we cookies?

Verimpex maakt gebruik van ‘cookies’. Meer informatie hierover vindt u in ons cookiebeleid.

Doet Verimpex aan ‘geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen’ en/of gebruikt Verimpex profielen?

Verimpex doet niet aan “geautomatiseerde besluitvorming met rechtsgevolgen”. Dit betekent dat Verimpex uw gegevens niet zal gebruiken om beslissingen te nemen zonder menselijke tussenkomst indien zo’n beslissing rechtsgevolgen of verregaande gevolgen voor u kan hebben.

Bent u even goed beschermd wanneer u een website bezoekt waarnaar Verimpex verwijst?

Dat kunnen we niet garanderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik maakt.

Wat zijn mijn rechten als Verimpex mijn gegevens verwerkt?

Als we gegevens van u verwerken, heeft u de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u kan nagaan welke gegevens we hebben bijgehouden.
  • Recht op rectificatie: als er gegevens niet (meer) juist zijn, kan u deze laten aanpassen.
  • Recht op wissing: u kan ons vragen bepaalde gegevens te wissen. We zijn hier echter niet steeds wettelijk toe verplicht.
  • Recht op beperking: u kan ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken / in te perken. Ook hier zijn we niet steeds wettelijk verplicht.
  • Recht om toestemming in te trekken: als de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming, kan u deze intrekken.
  • Recht om gegevensoverdraagbaarheid: u kan ons vragen uw gegevens of een kopie ervan naar u of een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen. We zijn niet steeds wettelijk verplicht om hierop in te gaan.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met ons verimpex@verimpex.eu.

Wat kan u doen als u nog vragen of klachten hebt?

Als u na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid nog met vragen zit, stuur dan gerust een e-mail naar verimpex@verimpex.eu.

We hopen uiteraard dat het niet zover komt, maar als u toch een klacht zou hebben over Verimpex, kan u ook terecht bij verimpex@verimpex.eu.

U kan bij klachten over privacy ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Meer info vindt u op de websites www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Kunnen deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid wijzigen?

Verimpex houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze gebruiksvoorwaarden en dit privacybeleid. Zo zal Verimpex nieuwe privacyregels zo spoedig als mogelijk verwerken in dit beleid. We raden u dan ook aan dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.